Εγγυήσεις ποιότητας Kronotex

Τα δάπεδα Kronotex όχι απλώς πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, αλλά τις υπερβαίνουν με συνέπεια!

Αυτό είναι δυνατό επειδή η Kronotex υιοθετεί μια πλήρως ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παραγωγή (από το δέντρο μέχρι την τελική σανίδα), και έχει πολλές συσκευές ελέγχου και μέτρησης στη διάθεσή της. Για το λόγο αυτό, η Kronotex μπορεί να προσφέρει εγγυήσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές που είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία. Θα πρέπει να προσπαθήσετε πολύ σκληρά για να βρείτε κάποιο άλλο παραγωγό που να μπορεί να κάνει το ίδιο.

Η Kronotex GmbH & Co KG παρέχει στους αγοραστές εκτός από την απρόσκοπτη εγγύηση βάσει του νόμου, μια πρόσθετη εγγύηση που καλύπτει την αντοχή στην τριβή της επιφάνειας του δαπέδου.

Floor
Studio

Δείτε και συγκρίνετε τα δάπεδα!

Kronotex Collection

Εμπνευστείτε μέσα από υπέροχους συνδυασμούς