Υποστρώματα Plastocell

ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ PLASTOCELL

Tα Προϊόντα μας προστατεύουν τα Προϊόντα σας.

Αφρός πολυαιθυλενίου
συγκολλημένος με φιλμ HDPE

 Χαρακτηριστικά Μέθοδος Μέτρησης Τιμή
Πάχος υλικού Εργοστασιακές μετρήσεις  3mm (±5%)
Διαστάσεις Ρολλού Εργοστασιακές μετρήσεις 104cm x 2500cm (±5%)
Πυκνότητα Υλικού ASTM D 3575-00 20 kg/m3 (±5%)
Υδατοαπορροφητικότητα ASTM D 3575-00 Suffix L  ≤ 0,1 lb/ft²
Thermal Stability ASTM D 3575-00 Suffix S  ≤ 5%
Oξείδωση κατά την επαφή Method 3005 FED std. 101  KAMIA
Θερμική αγωγιμότητα k-Value ASTM C518-91  0,35 – 0,42 btu/hr ft² ºF


   


   

  Floor
  Studio

  Δείτε και συγκρίνετε τα δάπεδα!

  Kronotex Collection

  Εμπνευστείτε μέσα από υπέροχους συνδυασμούς