Κωδικοί με περιορισμένο stock

Laminate Kronotex

Παρακάτω θα βρείτε κωδικούς laminate Kronotex με περιορισμένο stock.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για ενημέρωση ως προς τις διαθέσιμες ποσότητες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ VIDEO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕ "ΣΥΣΤΗΜΑ EXPRESS CLIC"

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πριν από την τοποθέτηση, παρακαλούμε να αποθηκεύσετε το δάπεδο Kronotex οριζόντια στη σφραγισμένη συσκευασία του σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 48 ώρες, έτσι ώστε οι σανίδες να έχουν αρκετό χρόνο για να φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Οι ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος πρέπει να επικρατούν πριν, κατά τη διάρκεια, και τρεις μέρες μετά την εγκατάσταση:

• Επιφάνεια δαπέδου: min. 15 ° C
• Η θερμοκρασία του αέρα: min. 18 ° C
• Υγρασία: 50 έως 75%

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


   


   

  Floor
  Studio

  Δείτε και συγκρίνετε τα δάπεδα!

  Kronotex Collection

  Εμπνευστείτε μέσα από υπέροχους συνδυασμούς