Η σειρά Standard Plus 7mm επανέρχεται και αντικαθιστά τη σειρά Smart 7mm με 6 βασικά χρώματα και έχει το Express clic System σε συνδυασμό με V4 αρμό.